Onze Aanpak

We werken aan de hand van een 8-fasen model. Dat ziet er als volgt uit:

8 fasen model

De Leefgebieden:
 

In het 8-fasenmodel onderscheiden we acht leefgebieden. De leefgebieden komen in bijna elke fase terug. Ze staan daarom centraal in het traject en brengen structuur aan. Een belangrijk kenmerk van deze leefgebieden is dat ze voor iedereen gelden. Bovendien zijn ze mensgericht en niet probleemgericht.

1. Huisvesting

Woonsituatie van de zorgvrager

2. Financiën

Financiële situatie van de zorgvrager en bestedingspatroon

3. Sociaal functioneren

Relatie tussen de zorgvrager en zijn omgeving (waaronder zijn/haar gezin, familie, hulpverleners), inclusief zijn maatschappelijk gedrag (eventueel relatie met Justitie).

4. Psychisch functioneren

Het 'welbevinden' van de zorgvrager, inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag.

5. Zingeving

Datgene wat de zorgvrager motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging).

6. Lichamelijk functioneren

Fysieke gesteldheid van de zorgvrager en zelfzorg.

7. Praktisch functioneren

Huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden.

8. Dagbesteding

Daginvulling van de zorgvrager (werk, sociale activering, hobby's, studieactiviteiten).